torsdag 25 april 2013

Hur går det med klimatet?Jag är duktigt trött på att allting numera relateras till ”klimatändringarna”, underförstått förväntade klimatförändringar orsakande ökning av koldioxidhalten i atmosfären, i sin tur orsakade av människans förbränning av fossila bränslen, även kallat den antropogena växthuseffekten. Alla olyckor, extrema situationer mm är, och nu citerar jag ett uttryck som många politiker och politiserade journalister och forskare använder, ”om inte ett bevis, så precis vad man kan förvänta sig med en ökande mängd koldioxid i atmosfären”.

Det finns återhållsamma vetenskapsmän (fysiker, klimatologer och meteorologer), men de märks väldigt lite i debatten. Man får leta bland bloggar och i små tidskrifter som Polarfront (medlemsblad för svenska meteorologiska sällskapet).

Ett annat sätt att relatera till ”klimatförändringarna” fick vi prov på i morse, när risken för ras i Götaälvdalen diskuterades i Nyhetsmorgon i P1. Jag vet inte hur många gånger vänsterpartisten Jens Holm lyckades få in ordet ”klimatförändringarna” under inslaget. Det var väldigt, väldigt många! Man kan undra vad avsikten var med det?

Att man vid planering av markanvändning och för att säkra bostäder, andra byggnader, vägar, järnvägar och andra viktiga anläggningar, bör ta hänsyn till riskerna och när riskerna är stora, vidta åtgärder är en självklarhet. Detta alldeles oavsett om klimatet ändras eller inte. Rasen i Surte och Tuve är ju väl kända, men det finns faktiskt minst 15 kända ras i denna älvdal från år 1150 till i dag. För att bekymra sig över det behöver man inte fundera så mycket över några eventuella klimatförändringar!

Så hur är det då med klimatförändringarna, eller som en känd miljöpartist sa i en radiointervju, ”klimatminskningen”.  Roy Spencer en i (den Amerikanska) debatten känd klimatforskare som enkelt uttryckt sysslar med mätning av temperatur från satellit, har nyligen på sin blogg (han publicerar även artiklar i ”per review”- tidskrifter) publicerat en jämförelse mellan (satellit, UAH och RSS) mätta globala temperaturer mellan 1979 och 2012 (dvs den period när det finns sådana data) och 44 av de senaste klimatmodeller (för perioden 1975 till 2025). Det finns en hygglig överenstämmelse fram till mitten av 1990-talet men sedan spårar modellerna ur mer och mer, om man jämför med mätta data. Man kan även se att modeller i de allra flesta fall ”överreagerar” på utbrottet vid Mt Pinatubo 1991. Efter den kraftiga El Niño vi hade i slutet på 1990-talet har den globala temperaturen inte ökat och detta har inte modellerna lyckats ”fånga”. Trenberth et al., har publicerat en förklaring där energin skall ha tagits upp i djuphaven och att det skall ha skett en temperaturhöjning under 300 och 700 m djup. Jag har läst artikeln och finner den tämligen ”skakig”. Spencer diskjuterar tre alternativ till förklaringar och jag rekommenderar bloggen, just nu ligger den en bit ner, nedanför ett skämtsamt inlägg där han ironiserar över de som förnekar växthuseffekten. Notera att det är ironi!

Den globala temperaturen mätt från Sateli (UAH och RSS) samt 44 klimatmodeller (den grova svarta linjen är medelvärdet för modellerna), Spencer.


Hur är det då med extremväder? I tidigare inlägg har jag påpekat att antalet svåra tropiska orkaner inte ökat sedan 1950-talet, att Spencer studerat data på vindarna i USA som inte heller ökar, snarare minskar och att man utgående från SMHIs data kan se att vindstyrka och antal svåra stormar minskar i Sverige. Detta stämmer ju dåligt med mångas minnesbilder, men som någon påpekat, ”mannaminet” är kort. När det gäller nederbörd har jag inte så bra kontroll. I all hast tog jag fram medelårsnederbörden från 1860 till i dag för 87 svenska stationer (data finns hos SMHI).

Medelårsnederbörd för 87 svenska stationer (data från SMHI).

 
Det kanske finns en trend att nederbörden ökar något i Sverige.

Visste ni förresten att den förlust vi haft vad gäller havsisens utbredning i norr, mer än väl balanseras av en ökning i söder. Just nu finns det mer havsis än normalt på jorden. Ni läste rätt! Detta är ingen intressant nyhet tydligen! Det hjälper inte isbjörnarna, som ju bara finns i norr, men å andra sidan är det långt ifrån någon hotat art.

I dag på morgonen cyklade jag till jobbet utan handskar för första gången i år. Samtidigt komWSIs långtidsprognos för maj – juli. Som vi sett tidigare är den inte mycket att hålla i handen, men det ser inte lovande ut för södra Skandinavien, men hyggligt för norra. Planera semestern i norr i år. Som prognosen är skriven ser det ut att kunna bli sk ryssvärme!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar